ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ

VİZYONUMUZ: Yerel yönetimlerde çocukların kararlara katılım hakkının öncüsü olmak; diğer belediyelerin de örnek aldığı bir yapı kurarak gelişmek; belediyemizin kardeş şehirlerinde de tanınmak. Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin diğer illerine de örnek olmak ve uluslar arası mecralarda da örnek teşkil etmek

MİSYONUMUZ: Çocukların çocuk haklarını özümsemelerini sağlayarak, “katılım hakkı” nın çocuklar, yetişkinler ve karar verici makamlarca farkındalığının artırılması; Çocuk Meclisi’nin tanınırlığının çoğaltılması, daha çok çocuğun Meclis’e katılımını sağlayarak, okullarla işbirliğinin geliştirilmesi ve eğitimde çocuk meclisinin katkısının anlaşılır hale getirilmesi

HEDEF: Çocuk Meclisi’nde alınan kararları, tavsiye niteliğinin ötesine geçirerek “Çocuk Meclisi Kararı” olarak hayata geçirmek, somut kılmak.

TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ MECLİSİ

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, Ankara’da yaşayan çocukların düşüncelerini, isteklerini, hayallerini özgürce ifade edebilmeleri, çocukları da ilgilendiren konularda çözüm önerileri geliştirmeleri ve kararlara katılım sağlamaları  amacıyla,  3030 sayılı yasanın 6/A Maddesi (f) fıkrası ile 1580 sayılı yasanın 1. Maddesine istinaden hazırlanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.4.1995 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruluş Yönetmeliği’ne göre kurulmuş olan, Türkiye’nin en köklü Çocuk Meclisi’dir.

BAŞKENT ÇOCUKLARININ SESİ;

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 23 Nisan 1995 tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara’da yaşayan çocukların görüş ve düşüncelerini, isteklerini, hayallerini özgürce ifade edebilmeleri, çocukları da ilgilendiren konularda alınacak kararlara katılım sağlamaları, çözüm önerileri geliştirmeleri amacıyla kurulmuş olan, Türkiye’nin en köklü Çocuk Meclisi’dir. Ülkemizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin almış olduğu kararla 9 Aralık 1994′de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Bakanlar Kurulu’nda 27 Ocak 1995′de imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardındanden kurulmuş ilk Çocuk Meclisi olma özelliğini de taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, bu öncü ve değerli rolü ile diğer belediyelere örnek olmaya devam etmektedir.

ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARI SEÇTİĞİ DİNAMİK BİR MECLİS

Ankara’nın değişik bölgelerinden her yıl binlerce çocuğun başvuruda bulunduğu Çocuk Meclisi seçimleri her dönem yenilenmektedir.9-14 yaş arası ilk ve orta öğrenimdeki çocuklar Seçim Günü’nde, başvuru formlarını teslim ettikleri merkezde tanıtımlarını yaparak oy toplama çalışır ve Çocuk Meclis’inde görev almasını istediği Üç isim için oy kullanırlar. Seçimlerde en çok oyu alan 150 çocuk Asil üye olarak Meclis’te göreve başlarlar. Çocuk Meclisi’nde bedensel engelli, korunmaya muhtaç, dezavantajlı guruplardan kontenjan üyeler de yer alabilmektedir.

Mazbatalarını alarak göreve başlayan Asil Üyeler bir sonraki aşamada Başkanlık Divanı üyelerini seçerler ve Tüzük gereği en çok oyu toplayan Altı meclis üyesi Başkanlık Divanı’ndaki görevlerine başlarlar. Başkandan sonra ilk üç sırada yer alanlar, Birinci, İkinci ve Üçüncü Başkan Yardımcılığı, sonraki iki üye ise Birinci ve İkinci Katip Üyeliği görevlerine seçilmiş olurlar. Başkanlık Divanı, aylık Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunurlar, temsil gerektiren görevlerde hazır bulunurlar ve komisyonları da ziyaret ederek gündemi takip ederler. Diğer üyelerin tamamı, komisyon tercihlerini yaparak, çalışmalarına başlarlar. 

ÇOCUKLARIN  “KARARLARA KATILIM” SAĞLADIĞI BİR MECLİS

Çocuklar Meclis’te, hayallerini, isteklerini, değişmesini istedikleri konulara ait görüş ve düşüncelerini özgürce, hoşgörü ve anlayışla, sevgi saygı çerçevesinde konuşur, tartışır ve oylama yaparak tavsiye kararları  alırlar.

Tüzük gereği, Meclis’te Sekiz komisyon (Kültür-Sanat, Eğitim, Çevre-Sağlık, Spor, Çocuk Hakları, Kardeşlik ve Yardımlaşma, Basın Yayın ve Bilim-Teknoloji ) bulunur. Her Komisyonda en az 9, en fazla 21 çocuk görev alabilir. 

Her komisyon, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir de Sözcü olmak üzere, kendi yönetim kurulunu belirledikten sonra, çalışma alanları öncelikli olmak üzere, Genel Kurul’a  sunacakları, önemli gördükleri her konuda önergeler hazırlar, oylama yaparak, komisyon kararlarını alırlar.

 İç Yönetmelik esaslarına göre hareket eden komisyonlar ayda İki kez, Pazar günleri toplanırlar. Bu toplantılarda alınan komisyon kararları, Aylık Olağan Genel Kurul Toplantısında tüm Meclis Üyeleriyle birlikte tartışılarak, Çocuk Meclisi resmi kararları olarak deftere işlenir ve ardından Belediye Meclisi’ne iletilir. Çocuklar almış oldukları kararları, ziyaretleri sırasında  ilgili makamlara tavsiye kararı olarak takdim ederler.

Çocuk Meclisi, eğitim, bilim ve sağlık kuruluşları, üniversiteler, basın merkezleri, dernekler ve çocuklar için çalışan kuruluşları ziyaret ederek, gerek sürdürmekte oldukları çalışmaları tanıtma imkanı sağlarlar, gerekse kazandıkları yeni bilgi ve deneyimleri, diğer çocuklara da ulaştırmaya, paylaşmaya çalışırlar.

Çocuk Meclisi, Ankara çocuklarının sesi olarak davet edildikleri toplantı ve programlarda konuk ya da  gözlemci olarak da yer alırlar.

Çocuklar, Meclis’in dönem faaliyet programları kapsamında bilgi edinme, araştırma ve inceleme toplantıları, seminerler, kampanyalar, kurum- makam ziyaretleri, şölenler, kutlamalar, yarışmalar da düzenlerler.

Çocuk haklarının daha iyi anlaşılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, çeşitli çalıştaylar  da gerçekleştiren çocuklar, hem kurumlar arası işbirliklerini geliştirmeyi, hem de çalışmalarını büyütmeyi hedeflerler.

Hazırladıkları yazılar, resim, fotoğraf, haber, söyleşi ve röportajlarıyla, süreli yayınlara katkı da sağlayan meclis üyeleri, faaliyetlerini, aldıkları kararları tüm çocuklara ulaştırmak için çalışırlar. Sürekli güncellenen web sayfasından da gerekli tüm duyuru ve bilgilendirmeleri yapmaya devam ederler

Çocuklar, düzenlenen gezilerle Başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımak, daha önce hiç görmedikleri yerleri görmek imkanının elde ederler 

Halen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı- Aile Yaşam Merkezleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çocuk Meclisi, Genel Kurul Salonu, Komisyon Odaları, Oyun - Bilgisayar Bölümü, Kütüphane ve Mini Sinema Salonunun yeraldığı, çocuklara özel olarak tahsis edilmiş müstakil binasında, 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir.

Belediyemizin çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin önemli bir göstergesi olan Çocuk Meclisi’nde olmaktan duydukları gururu her fırsatta dile getiren Başkent çocukları, Mecliste geçirdikleri zamanları, buradaki tecrübe ve kazanımları unutmayacaklarını yinelerken, bu eşsiz deneyimi yaşamaları için tüm çocukları Meclis’e davet ediyor