ÇOCUK HAKLARI

Dünya Çocuklarına verilen genel haklardandır. Çocuklar tarih boyunca çeşitli sorunlarla boğuşmuş ama asla hakları olmamıştır. Birleşmiş Milletler tarafından toplanılarak imzalanan çocuk hakları antlaşması doğrultusunda bugün, 194 kadar dünya ülkesi bu anlaşmayı kabul etmiş durumdadır.
Çocukların haklarının en temel olanları, yaşamak, sağlık, eğitim, barınma ve sevgidir. Eğitim hakkı da, çocukların gelişimi için oldukça önemlidir.
Yaşadığımız 21. Yüzyılda halen çocukların temel hakları yerine getirilmediğini görüyoruz. Her çocuğun cinsiyet, din, ırk, millet ayırt etmeksizin hakların özgürce ulaşabilmeleri gerekirken, hala bir çok ülkede pek çok haktan yoksun kalarak yaşamalarına devam ediyor. Çocuk haklarının koruyucusu olmak, herkesin görevidir. İşin acı tarafı, bu hakların aileleri tarafından da bilinmemesi, saygı duyulmamasıdır. Devletin görevlerinden birisi de bu hakları takip edilerek rapor edilmesidir.
Çocuklara sahip çıkılmalıdır. Eğer bu yeterliği kendimizde görmüyorsak onları dünyaya getirmemeliyiz.
Bilinçli anne- babaların en büyük sorumluluğu çocukları olmaldıır. Bakamayacak halde isek, eğer dünyaya gelen çocuk sefillik çekecekse, onu zor günler bekleyecekse daha iyi düşünüp karar verilmelidir.
Çocuklara daima sahip çıkarak onların korunmaları sağlanmalıdır. Devletlerin imzaladığı antlaşma doğrultusunda ihtiyaçlarınının gidermeleri gerektiği; çocukların haklarının Anayasa tarafından da korunduğu asla unutmamalıdır

CANSU DEMİR
EĞİTİM KOMİSYONU