20. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ KARARLARI
13 ARALIK 2015 TARİHLİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

1- Çocuk Hakları Komisyonu “Engelsiz Çocuk Parklarının çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

2. Eğitim Komisyonu’nun “Mahallelere ‘Ekmek Teknesi’ adıyla bayat ekmek toplama kutularının konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi Genel Kurul Toplantılarının ve çalışmalarının TRT ÇOCUK Kanalı’nda yayınlanmasının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

04 OCAK 2015 TARİHLİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

4. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi üyelerinin, Meclis çalışmalarına katılmak amacıyla gelirken, Metro ve Otobüslerde Çocuk Meclisi kimlik kartlarıyla ücretsiz geçiş yapmalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Basın Yayın Komisyonu’nun; “Çocuk Haberlerine daha çok yer verilmesi ve aynı şekilde Çocuk Meclisi çalışmalarıyla ilgili haberlerin basında daha geniş yer bulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların bonzai gibi tehlikeli uyuşturucuların satışından korunması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde çok sıkı önlemler alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların sahip oldukları yeteneklerin keşfedilmesi ve gözardı edilmemesi için okullarda, yetenek tarama komiteleri oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Basın Yayın Komisyonu’nun “Olabilecek doğal felaketlere karşı, ailemizin ve kendimizin hayatını korumak amacıyla neler yapabileceğimiz konusunda bilinçlendirilmemiz ve önlemler alınması için eğitilmemiz” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Spor Komisyonu’nun, “Çocukların sağlıklarının korunmasının önceliği kuralına bağlı olarak, Ankara’nın tüm restoranlarının, okul kantin ve yemekhanelerinin denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Spor Komisyonu’nun; “Ankara’daki tüm okullarda spor etkinliklerinin arttırılması ve sporun özendirilmesi için çeşitli spor dallarında milli sporcular tarafından sporun önemini anlatması.” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Spor Komisyonu’nun “Belediyemizce, bir Çocuk Lunaparkı yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

12. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Engellilerin de eşit eğitim hakkından yararlanmalarına imkan sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

13. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Görme engelli ya da engelli çocuğu olan ailelere, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

14. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Görme engellilerin çalıştığı işyerlerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Ankara’daki tüm anaokullarında ve diğer okullarda, körlüğe yol açan hastalıkların erken teşhis için düzenli kontroller yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

16- Yardımlaşma Komisyonu’nun “Görme Engellilere yönelik okullarının sayılarının artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

17- Çocuk Hakları Komisyonu’nun; “Okullarda fotoselli musluklar, fotoselli lambalar kullanılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

--Çocuk Hakları Komisyonu’nun, “Tüm okullara spor salonları yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla RED edildi.

--Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Güvenli çocuk otobüsleri yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla RED edildi.

18- Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okullarda engelli çocuklara uygun beden ve kas gelişimine yönelik çalışmalar yaptırılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
19- Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Sokak çocuklarının topluma kazandırılmaları için daha etkili planlamalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.


20- Kültür ve Sanat Komisyonu’nun ”Ankara’mızın enerji tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, ana cadde ve bulvarların güneş enerjisinden yararlanan lambalarla aydınlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

21- Kültür ve Sanat Komisyonu’nun ”Çocukların milli ve manevi gelişimine katkıda bulunmak, bilinçli ve kültürlü bir nesil oluşmasına yardımcı olmak için, mahallelere Ankara Evi şeklinde evler yaptırılarak buraların kütüphane olarak kullanılması; ayrıca isteyen çocuklara buralarda Türkçe ve Osmanlıca derslerinin verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

22- Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Ankara’da yaşamaya başlayan, eğitimlerine Ankara’daki okullarda devam eden öğrencilerin de katılacağı “SAVAŞ VE ÇOCUK “ konulu resim yarışmasının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

23- Kültür ve Sanat Komisyonu’nun ”Çocukların sanata yönlendirilmesi amacıyla Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm devlet okullarına enstrüman derslerinin konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

24- Kültür Sanat Komisyonu’nun “Kütüphanesi olmayan bir okul belirlenerek, bu okulda Çocuk Meclisi kütüphanesi oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
25- Eğitim Komisyonu ’nun “Her mahallede bulunan aile hekimlikleri gibi, her mahalle için sosyolog ve psikologların da görevlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

26- Eğitim Komisyonu’nun “Görme Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için, sokaklara sesli yön levhalarının konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

27- Eğitim Komisyonu’nun “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapılarak “aile içi eğitimin önemsenmesi konusunda, okullarda öğrencilere ve ailelerine seminerler verilmesi ve ücretsiz psikolojik danışmanlık sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

28- Eğitim Komisyonu’nun “Türkiye’de tüm okullarda engelli ve engelli olmayan çocukların bir arada eğitim almasını ve engelli arkadaşlarımıza gerekli uygun fiziki koşulların sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

29- Eğitim Komisyonu’nun “Ankara‘da bulunan tüm okulların önünde görevli polislerin bulundurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

30- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Çocuk sağlığı ve çevreyle ilişkisi konulu iler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

31- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Sigara bıraktırma telefon hatlarının sayısını attırmak ve sigara bırakma konusundaki çalışmaların güçlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.


01 ŞUBAT 2015- 4. GENEL KURUL KARARLARI

32- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Doğal sebeplerden ve yapım yılının eski olmasından dolayı yıkılma tehlikesi içeren okul v.d. kurum ve kuruluşların kontrollerinin yapılması, eksikliklerin giderilmesi ve yenilenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

33- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Toplumun çevre bilincinin artırılması ve israfın önlenebilmesi için gazete ve dergilerde “Çevre ve İsraf “ konulu bilgilendirici İlanlara, Yazılara yer verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

34- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Artan sanayileşmenin olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

35- Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Geri dönüşüm ve atık toplama kutularının sayılarının artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

36- Eğitim Komisyonu’nun “Sokaklarda çocukların, başıboş köpekler yüzünden can güvenliğinin tehlikeye girmemesine yönelik tedbirler alınması, sokak köpeklerinin barınaklarda toplanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

37- Eğitim Komisyonu’nun “Bilinçsiz enerji tüketimi, israf ve enerji tasarrufu hakkında toplumun bilinçlendirilmesi, tüketicilere gerekli bilgilerin verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

38- Eğitim Komisyonu’nun “Doğal ısınma yöntemlerinin sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

39- Eğitim Komisyonu’nun “Belediyemizce, Ankara’da enerjinin doğal ve temiz kaynaklar üzerinden oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

40- Eğitim Komisyonu ’nun “Çevremizdeki ortak kullanım alanlarına eğitici mesajlar içeren afişlerin, pankartların ve uyarı levhalarının asılması” teklifi Meclis’e sunuldu. teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

41- Eğitim Komisyonu’nun “Yeni sistem ısı yalıtım filmlerinin camlara yapıştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

42- Eğitim Komisyonu’nun “Kentimizin en yoğun bölgelerine, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanacak eğitimle ilgili programların, işitsel ve görsel sergilenmelerinin sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

43- Eğitim Komisyonu’nun “Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak çevreyi bilinçlendirmek amacıyla çevre kulüplerinin açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
44- Kültür Sanat Komisyonu’nun “Milli ve manevi bilim ve kültür dünyamıza önemli hizmetler vermiş olan Türk – İslam bilim adamları ve eserleri hakkında bilgiler içeren kitaplar hazırlanarak, ilk ve orta dereceli okullara dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

45- Kültür Sanat Komisyonu’nun “Belediyemizin Mehter Takımının ilk ve ortaokullarda gösteriler yaparak, milli ve manevi duyguların yaşatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

46- Kültür Sanat Komisyonu’nun “Çocuklarda okuma isteği uyandıracak, onlara okuma alışkanlığı kazandıracak, aynı zamanda aileleri de uyarıcı Radyo ve Televizyon programları hazırlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

47-Kültür Sanat Komisyonu’nun “Çocukların sanatsal yeteneklerini sergileyebilmesi ve sanata daha çok yönelebilmeleri, ayrıca kültürümüzü daha iyi tanıyabilmeleri amacıyla, Ankara‘da bir Kültür-Sanat Sokağı kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
-- Barış ve Kardeşlik Komisyonu ’nun “Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almanın yasak olması ve toplu taşıma araçlarının çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla RED edildi.

-- Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Marketlerde satılan sigara bölmelerinin kapalı, görünmez halde olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla RED edildi.

48- Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Oyun park alanlarının çoğaltılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

49- Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Çevremizdeki hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

50- Çocuk Hakları Komisyonu ’nun “Okullarda çocukların mutlaka en az bir sanat dalı ya da spor branşında eğitim almalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

51- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuklara haber dinleme alışkanlığı kazandırmak için, ayda bir kere bile olsa çocuk haberlerini çocukların sunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

52- Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Her okula bir mescit yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

53- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Tüm okulların, kreşlerin ve öğrenci yurtlarının temizliğinin daha iyi yapılmasının sağlanması, denetim ve önlemlerin arttırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

54- Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Tüm okullara, çocuk gazeteleri ve
dergileri için köşeler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
55- Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okul Servislerinin daha sıkı denetlenmesi, caydırıcı cezalar verilmesi ve şoförlerin düzenli olarak eğitilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

56- Çocuk Hakları Komisyonu “Ankara’daki tüm Belediyelerin, tüm ilçelerde ve mahallelerde engelli çocuk parkları yapmaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

57- Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı “Okul kantinlerinde yiyecek - içeceklerin sıklıkla denetlenmesi, satılanların çocuk sağlığına uygunluğunun değerlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

58- Çocuk Hakları Komisyonu “Sokaklarda çalışmak zorunda olan çocukların daha çok korunması, daha iyi imkanlara kavuşmalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

59- Çocuk Hakları Komisyonu “Okullarda, eğitimimize katkı sağlayacak etkinlik, gezi ve faaliyet programlarına daha çok yer verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

60- Çocuk Hakları Komisyonu “Güvenli üst geçitlerin ve trafik ışıklarının sayılarının artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

61- Yardımlaşma Komisyonu ’nun “Mavi Kapak toplama kampanyasının, tüm okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, duyurularının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
62- Yardımlaşma Komisyonu’nun “Lokantalardan artan yiyeceklerin düzenli olarak toplanması ve hayvan barınaklarına verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

63- Spor Komisyonu’nun “Zihinsel ve Bedensel Engelli kardeşlerimizin gelişimleri için gerekli olan tüm spor branşlarında eğitimli öğretmen ve antrenörlerin yetiştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
64- Spor Komisyonu’nun “Eğitsel ve sosyal faaliyetlerden yeterince yararlanamayan çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerinin sportif faaliyetlerle desteklenmeli” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
65- Spor Komisyonu’nun “Okullarda verem hastalığı gibi, sağlık seminerleri verilmesi; hastalığa yakalananlara maddi - manevi destek olmak için yardım kutuları oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
66- Spor Komisyonu’nun “Belediyemizce sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek için köylerimizde de oyun ve spor parkları oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
67- Spor Komisyonu’nun “Tüm insanların sağlıklarının korunması önceliğinden hareketle, “bağımlı olma özgür ol” sloganıyla dumansız yaşam alanları oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
68- Spor Komisyonu’nun “Stadyumlarda 13 yaş altı çocukların kullanımına uygun özel bölümler hazırlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
69- Basın Yayın Komisyonu’nun “18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü’nün tüm okullarda, zenginleştirilmiş programlarla ve her yıl düzenli olarak yapılması, ihmal edilmemesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
70- Basın Yayın Komisyonu’nun “Kağıt israfına daha çok dikkat çekilmesi ve israfı önleyici tedbirlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

71- Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk ihtiyaç mağazaları açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

72- Basın Yayın Komisyonu’nun “Çeşitli kazalarda yaşamını yitiren çocukların isimlerini yaşatmak amacıyla, çocuk parklarına ve sokaklara bu isimlerin verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
73- Basın Yayın Komisyonu’nun “Tüm çocukları düşünerek, tüm çocuklar için çocuk gazeteleri çıkarılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği kabul edildi.
74- Basın Yayın Komisyonu ’nun “Şehrimize Sayın Belediye Başkanımız Melih GÖKÇEK tarafından yaptırılan parklarda, güvenlik önlemlerinin ve güvenlik görevlilerinin arttırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
75- Basın Yayın Komisyonu’nun “Parklarımıza yalnızca süs ağaçlarının değil, meyve ağaçlarının da dikilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
76- Basın Yayın Komisyonu’nun “Okullarımızda “yazsam okur musun” kutuları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
77- Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi‘nin “Belediyemizin çocuklar için çıkarmakta olduğu yayınları görme engelli çocukların da takip edilebilmeleri amacıyla kabartma harflerle ( Braille alfabesiyle) basılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
78- Kültür Sanat Komisyonu’nun “Çocukların uyuşturuculardan ve zararlarından korunmalarına yönelik olarak tüm okullarda bilgilendirici eğitim seminerlerinin verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.


01 MART 2015 TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI
79. Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı’nın “Gençlik Merkezi kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
80. Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı’nın “Çocuklar medyanın yarattığı kötü örneklerden etkilenerek, psikolojilerinin ve beden sağlıklarının bozulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
81.Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların okul çantalarının ağır olması sebebiyle, her okulda sınıflarda öğrencilere ait kilitli dolapların olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
82. Basın Yayın Komisyonu’nun “65 yaş üstü kişilerin, ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmasına bağlı olarak, otobüslerdeki kalabalığın önlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
83. Basın Yayın Komisyonu’nun “Belediyemizin dergilerine, başta çocuklar için olmak üzere, kültür – sanat duyurularının eklenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
84. Basın Yayın Komisyonu ’nun “Okullarda, cam önlerine, güvenlik amacıyla demir parmaklıkların konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
85. Basın Yayın Komisyonu’nun “Parklara, Yeşil alanlara çöp atılmasının engellenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
86. Basın Yayın Komisyonu ’nun “Okulların deprem dayanıklılığının ölçülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
87. Basın Yayın Komisyonu ’nun “Ülkemizde “Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşamaya Bak” kampanyaları düzenlenmesi ve bilinçlendirici eğitimlere ağırlık verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
88. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi çalışmalarına ve kararlarına daha fazla katkı sağlanması amacıyla, 14-18 yaş arası öğrencilerin de meclislere katılımının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
89. Basın Yayın Komisyonu ’nun “Çevreye duyarlılık sağlanması amacıyla bir çocuk platformu kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
90- Spor Komisyonu’nun “Türkiye de sağlıksız ve sahte ürünlerle mücadele için denetimlerin artırılması ve tüketim aşamasında gerekli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
91- Spor Komisyonu ’nun “Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile “ŞİDDETE HAYIR‘’ kampanyasıyla, uzman kişilerce hem ailelere hem de çocuklara eğitimler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
92- Spor Komisyonu ’nun “Çocukların abur cubur beslenme alışkanlıklarından vazgeçmeleri için okul kantinlerinde besin değeri yüksek gıdaların satılması ve çocuklara uzman kişiler tarafından yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili eğitim verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.


93. Barış ve Kardeşlik komisyonu ’nun “Televizyondaki çocukların izlediği çizgi filmlerin ve programların içeriğinde, savaş ve öldürme ile ilgili temaların bulunmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

94. Barış ve Kardeşlik komisyonu ’nun “Çocuklar için okul etrafında yeterince aydınlatmanın yapılması.” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

95. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Yardım sağlayan vakıfların çalışmalarına Çocuk Meclisi’nden temsilciler bulundurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
96. Yardımlaşma Komisyonu ’nun “Ankara’daki okullarda, yoksul çocuklara ücretsiz ulaşım için serbest kart imkânı sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
97. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Belediyemizin üniversite ve hastaneler için sağladığı çorba ve ekmek desteğinin, tüm liselere, okullara yaygınlaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

98. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Okullara kırtasiye yardımları yapması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

99. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Her mahalleye Atık Yağ Toplama Bidonları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

100. Kültür Sanat Komisyonu’nun “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü ile ilgili ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılarak, başvurular arasından seçilen resimlerin AVM’ lerde de sergilenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
101. Kültür Sanat Komisyonu ’nun “Şairlerle ve ozanlarla ilgili bilinçlenmemiz için okullarda konferans verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

102. Kültür Sanat Komisyonu ’nun “Halk Ekmek Bayilerinde paketlenerek satılan kuruyemiş, pasta vb paketlerinin üzerine şair ve ozanlarımızın özlü sözlerinin basılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

103. Eğitim Komisyonu’nun “Çevre Eğitimi ile ilgili tiyatro gösterilerinin MEB işbirliği ile ilköğretim hayatı boyunca düzenli olarak ayda 1 kez yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

104. Eğitim Komisyonu’nun “Çevrenin korunması, atıkların çevreye atılmaması, toprağın ve havanın kirlenmesini engelleyecek önlemlerin alınması amacıyla seminer ve toplantılar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

105. Eğitim Komisyonu’nun “İlçeler arası ulaşımda tramvayla ring yapılabilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

106. Eğitim Komisyonu ’nun “Malazgirt Zaferinin 944. Yılının Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde görkemli bir şekilde kutlanılması ve Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan adına şiir ve resim yarışmaları düzenlenerek, geleneksel hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

01.03.2015 TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI

107. Çevre Sağlık Komisyonu’nun “Sadece göz önünde olan caddelere değil arka sokaklarda bulunan bütün mahallelere çocukların güvenli ve özgür bir şekilde oyun oynaya bilmesi ve spor yapması için ayrıca yine çocukları ilgilendiren sosyal faaliyetleri içeren alanların kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

108. Eğitim Komisyonu’nun “Görme Engelli kişilere uygun asansör, trafik lambası, kaldırım yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

109. Eğitim Komisyonu’nun “Ankara Büyükşehir Belediyesi personellerinin işaret dili öğrenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

110. Eğitim Komisyonu’nun “Ankara genelinde hizmet veren sağlık kurumlarının denetlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi; sağlıklı beslenme ile ilgili eğitim programlarının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

111. Eğitim Komisyonu’nun “Çevremizdeki engelliler için neler yapabiliriz? Engelli bireylerin yaşam alanlarının genişletilmesi ve topluma kazandırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

112. Eğitim Komisyonu’nun “Tüm çocukların sağlıklı bir eğitim alabilmesi için gerek okulların gerekse ders aletlerinin sağlığa zararlı maddelerden arındırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

113. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk İnternet Radyosu kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

114. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Yurdumuza turist çekebilmek için sadece yaz turizmi değil, dini turizm, kültürel turizm, etnik turizm, spor amacına yönelik turizm gibi turizm çeşitlerinin tanıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

115. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Tarihimizin yaşayan değerlerinden olan müzelerin gün geçtikçe değer kaybetmesini önlemek için müzelere gezi düzenleyerek vatandaşlara bu konuda örnek olunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

116. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Biz çocukların meclisimizde yaptığı çalışmaların sergilenebileceği ve ayrıca Ankara’daki tüm çocukların da meclisi tanıma fırsatı bulabileceği bir sergi alanı kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

117. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Çocuk kaybolmalarını bir nebze olsun azaltmak için özellikle oyun parklarının güvenlik önlemlerinin arttırılması hatta yabancı kişilerin parklara alınmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
118. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Duyma Engelli çocuklar için derslerin işaret diliyle anlatıldığı slâytların hazırlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

119. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Kâğıt, Cam, Plastik metal gibi maddeler için geri dönüşüm kutularının çoğaltılması ve her cadde de birer tane olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

120. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okul bahçelerinin yeşillendirilmesi, beton yerine çim olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

121. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Satranç’ın, okullarda yaygın biçimde oynanmasının sağlanması, satranç eğitimi verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
122. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Mescidi olan okullara abdesthane yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

123. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Parklara, Caddelere isimleri verilen kişiler hakkında, tanıtıcı bilgilerin yer alması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

124. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Anne baba ayrılığı yaşayan ya da annesiz babasız çocuklara, eğitimlerine ve temel ihtiyaçlarına destek olacak maddi destek verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
125. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Kamuya açık alanlarda, çocuklar da düşünülerek, genel ahlaka aykırı reklam panolarının olmamasının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

126. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Çocukların geleceği düşünülerek, evli çiftlere, evliliklerini mutlu biçimde yürütebilmeleri amacıyla bilgilendirici - geliştirici seminerler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

127. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Boşanmış ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak psikolojik destek verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

128. Yardımlaşma Komisyonu “Evlilik okullarının çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

129. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Emeklilere ve yaşlılara yönelik hobi bahçeleri oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

130. Basın Yayın Komisyonu’nun “İnternet ve sosyal medyada, çocuk istismarına karşı bilinçlendirici eğitimler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul
edildi.

131. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi’nde alınan kararlardan hayata geçirilenler hakkında toplumu bilgilendirici haberler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

132. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocuklara fidan dikmeleri için daha çok imkân sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

133. Basın Yayın Komisyonu’nun “Okullarda Kitapları Sevdirecek Kütüphaneler Kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

134. Basın Yayın Komisyonu’nun “Daha yaşanabilir bir dünya için ağaçların, ormanların daha iyi korunması”
135. Basın Yayın Komisyonu’nun “Büyüklerin, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak amacıyla çalışmaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

136. Basın Yayın Komisyonu’nun “Ankara’daki ara sokakların ve kenar mahallelerin temizliğine önem verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

137. Spor Komisyonu Üyesi’nun “Çocukların kendilerini ilgilendiren konular hakkında haberdar olmaları gerektiğini hatırlatarak, çocuklar için de okullarda gazete ve dergi yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

138. Spor Komisyonu’nun “Özellikle ilkokullarda; öğrencilere dışarıda karşılaşacakları tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabileceklerine ilişkin bilgilerin verildiği seminerler düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

139. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Çizgi filmlerde ve çocuk programlarında uyuşturucu kullanımı ile ilgili uyarıcı konuların işlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

140. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

141. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Sokak köpeklerinin yoğun olduğu yerlere Belediyelerin uyarı levhaları asması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

142. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Çocukların bisiklet sürebileceği alanlara “Bisiklet Yolu” yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

143. Çocuk Hakları Komisyonu “Tüketicinin korunması ve daha çok tedbir alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

144. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Çocuklar düşünülerek, korku filmlerinin yayınlanma kurallarına uyulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

145. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Çocuk Meclisi çocuklarının meclise gelip giderken kullanacağı araç temini edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
146. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Engellilerin kullanımına uygun ATM’ler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

147. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması ve korunması için Türk Dil Kurumu tarafından “Doğru Türkçe Kılavuzu” ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

148. Kültür ve Sanat Komisyonu ’nun “Ankara’daki ilkokullara oyun alanı ve yeşil alan yapılması, bu alanlarda yer satrancının da bulunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

149. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Ankara’daki AVM’lerde Nasreddin Hoca’nın fıkralarının ve resimlerinin yer aldığı Nasreddin Hoca köşelerinin düzenlenmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

150. Eğitim Komisyonu’nun “Okul çantalarımızın ağır olması sebebi ile sınıflarımıza yeterli dolapların yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

151. Eğitim Komisyonu’nun “Ailelere karne döneminde çocuğun notlarına bakıp olumsuz tepkiler vermenin yerine çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek gerektiğini ifade eden seminerler düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
152. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun “Kaldırıma sarkan ağaçların budanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

153. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun “Kâğıt üretimi için rastgele ağaçların kesimi yerine endüstriyel amaçlı yetiştirilmiş ağaçların kullanılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

24 MAYIS 2015- 8. GENEL KURUL KARARLARI

154. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun “Bahar ayının gelmesiyle oluşan, polen salgılayan ağaçların ilaçlanması ve budanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
155. Çevre ve Sağlık Komisyonu ’nun “Ankara’daki çocuk parklarına ve oyun alanlarına trafik kazalarında hayatlarını kaybetmiş olan çocuk ve gençlerin resimlerinin konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
156. Eğitim Komisyonu’nun “Milli bayramlarda okullarda yapılan törene katılımın sağlanması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
157- Eğitim Komisyonu’nun “Çocukların korunmasının önceliği kuralına bağlı olarak, Ankara’daki tüm okulların, öğrenci yurtlarının, kreşlerin depreme dayanıklılık testlerinin bir an önce yapılması ve herkese bilgi verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
158- Eğitim Komisyonu’nun “Çocukların korunması öncülüğüne bağlı olarak Ankara’daki tüm sokak çocuklarının koruma altına alınması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
159 Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Müzeleri ziyaret eden gruplara müzelerle ilgili bilgi verecek bir rehber in görevlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
160. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Okullara revir yapılması ve bu revirlerde sağlık memuru ve malzemenin bulundurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
161. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Görme engelliler için yapılan plastik yürüme şeritlerinin taş olanlarla değiştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
162. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun “Çocuk kanallarında ve çocuk filmlerinde Peygamber Efendimizin çocuk sevgisinin anlatıldığı programlara yer verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
163. Barış ve Kardeşlik Komisyonu’nun “Çalışmak zorunda kalan çocukları okul eğitiminin devamı sağlanması, yaşlılar için de sevgi evlerinin kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
164. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okullarda bilimin daha anlaşılabilir biçimde anlatılması ve bilimin teşvik edilmesi için Bilim Şenlikleri düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
165. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Ankara’da Mimarlık Fakültesi olmayan üniversitelere bu bölümün eklenmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
166. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Sigara ve alkol alışkanlıklarının azaltılması amacıyla, toplumun her kesimine gerekli bilinçlendirmelerin yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
167. Yardımlaşma Komisyonu’nun “Ülkemizin kucak açtığı Suriyeli çocukların eğitim hakkının verilmesi, eğitim imkânı sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
168. Spor Komisyonu ’nun “Beden Eğitimi derslerinin gerekli kişilerce denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
169. Spor Komisyonu’nun “Hastane yakınlarında hasta yakınlarının kalabilmeleri için misafirhane yapılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
170. Basın Yayın Komisyonu’nun “Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezlerinin, öğretmen başarı performansı kuralına göre çalıştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
171. Basın Yayın Komisyonu’ nun “Kültürel zenginliklerimize daha çok değer verilmesi ve Müzelerin Güvenliğinin arttırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
172. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların sağlıklı meyve-sebze tüketebilmeleri amacıyla, okul bahçelerine bu amaçla meyve ağaçları dikilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
173. Basın Yayın Komisyonu’nun “Başta TRT olmak üzere, çocuk programlarının ve çizgi filmlerin, işitme engelli kardeşlerimiz de düşünülerek alt yazılı ve işaret dili çevirisiyle verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
174. Basın Yayın Komisyonu’nun “Emektar annelere, emekli aylığı bağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.