23. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ KARARLARI

9 ARALIK 2017- 2. GENEL KURUL KARARLARI

1. Başkanlık Divanı’nın “Büyükşehir Belediyesi Genç Meclisi kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2. Basın Yayın Komisyonu’nun ““Engelsiz Kaldırım” bilincinin yaygınlaştırılması ve denetimlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
3. Basın Yayın Komisyonu’nun “Belediyemizin çocuklar için çıkarmakta olduğu yayınların görme engelli çocuklar için kabartma harflerle ( Braille alfabesiyle) basılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

30 ARALIK 2017- 3. GENEL KURUL KARARLARI
4. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Çocuk İşçiliğinin önlenmesi, daha iyi denetlenmesi “ teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
5. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Çocuklara yönelik hobi bahçeleri, çiftlikler açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu kabul edildi.

6. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Çarpık Kentleşmenin kontrol edilmesi ve bina yapmak için yeşil alanlara kıyılmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
7. Çocuk Hakları Komisyonu ’nun “Çocuk Haklarının daha iyi öğrenilmesi, anlaşılması için kampanyalar düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okullarda bahçeler yapılması, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Spor Salonu olmayan okul kalmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
10. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okul servislerine kamera zorunluluğu getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Özellikle devlet okullarındaki sınıf mevcutlarının çok olmasıyla ilgili sorununun çözüme kavuşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Eğitim Komisyonu’nun “Okul çevrelerinde çocuklara tütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde temin edenlere karşı en üst düzeyde tedbir alınması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
13. Eğitim Komisyonu’nun “Okullarda, eğitimi destekleyen teknolojik araç-gereç ve malzemenin temin edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
14. Spor Komisyonu’nun “Farklı sporların yapılmasına imkân sağlayacak eğitimlerin verilmesi, bunlara uygun tesislerin yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
15. Spor Komisyonu’nun, “Spor sahalarının, tesislerin denetimlerinin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
16. Kültür Sanat Komisyonu’nun, “Okul müfredatına, zararlı alışkanlıklardan korunma ve kurtulma dersleri konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
17. Kültür Sanat Komisyonu’nun, “Çocuk Meclisi Üyelerine, Sinema, Tiyatro, Konser gibi gösteriler için, Çocuk Meclisi Üye Kartı ile indirim ve öncelik tanınması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

18. Kültür Sanat Komisyonu’nun, “Atatürk Kültür Merkezi’nde ANKARA GÜNLERİ düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
19. Kültür Sanat Komisyonu’nun, “Şiddet gören çocuklar için her mahallede araştırma komisyonları kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

20. Kültür Sanat Komisyonu’nun, “Çocuklar için Ankara Kültür Rehberi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
21. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Yardıma muhtaç çocukların temel giysi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
22. Basın Yayın Komisyonu’nun, “Özel kurumlar dışında, çocukların, kültür sanat merkezlerinden ücretsiz yararlandırılmaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
23. Basın Yayın Komisyonu’nun, “Reklamların çocuklar için zararlı ürünleri teşvik eder şekilde verilmemesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
24. Basın Yayın Komisyonu’nun, “Çocukların bir gazetesinin olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
25. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “Okullarda çevre bilincini geliştirici dersler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
26. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “Daha güzel yaşam alanları, daha yeşil bir çevre için daha iyi planlamalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
27. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “Elektrik ve Elektronik atıkların, kurulacak E-Atık Eşya Toplama Merkezinde toplanılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği kabul edildi.
28. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, “Kapalı Pazar yerlerine ısıtma sistemi konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
29. Bilim Teknoloji Komisyonu’nun, “Ankara’daki öğrencilere yönelik, her yıl teknolojik ürün çekilişi yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
30. Bilim Teknoloji Komisyonu’nun, “Türkiye’de Bilim alanında yeterli çalışmaya yönelik imkânların geliştirilmesi, daha çok bilim insanlarının yetişmesine imkân tanınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
31. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun, “Bilim teknoloji derslerinin uygulamalı olarak yapılması ve uygulamaların verimli olabilmesi için her okulda bilim teknoloji laboratuarlarının olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
32. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun, “Diyabet kamplarının arttırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
33. Bilim Teknoloji Komisyonu “Çocukların internetin zararlı etkilerinden korunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.

28 OCAK 2018 – 4. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
34. Eğitim Komisyonu “Sosyal Medya’nın Çocuklar için daha iyi denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
35. Eğitim Komisyonu “Çocuk oyun alanlarının çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğyle kabul edildi.
36. Eğitim Komisyonu “Çocukların izleyebileceği belgesellerin çoğalması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
37. Eğitim Komisyonu “Akülü sandalye kullanan Engelliler için, akü şarj dolum istasyonları kurulması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
38. Spor Komisyonu “Dünya kız çocukları günü’ nün öneminin daha iyi anlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
39. Spor Komisyonu “Belediye tarafından, Çocuk Meclisine geliş-gidişler için ortak noktalara servis konulması ya da ücretsiz kart çıkarılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
40. Spor Komisyonu “Spor ya da Egzersiz Yapacak Kişilerin Doktor Raporu Almalarının zorunlu hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
41. Kültür Sanat Komisyonu “Blok derslerin kaldırılması veya süresini kısaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
42. Kültür Sanat Komisyonu “Yaz Kamplarının çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi. teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
43. Kültür Sanat Komisyonu “Her okula kütüphane yapılması ve mevcut kütüphanelerin kullanılabilir hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
44. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Ülkemizde Eğitime Daha Fazla Bütçe Ayrılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
45. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Kitap fiyatlarının daha düşük olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
46. Basın Yayın Komisyonu “Çocuklarla ilgili tüm yayınların daha iyi denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
47. Basın Yayın Komisyonu “Televizyonlarda çocuklara yönelik daha fazla eğitici programlar olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
48. Basın Yayın Komisyonu “Hayvan Hakları ile ilgili bilinçlendirici çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
49. Basın Yayın Komisyonu “Bir ÇOCUK HABER Kanalı olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
50. Basın Yayın Komisyonu “Çocuklara yönelik her türlü şiddete son verilmesi ve çalışmalarda çocukların da görev alması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
51. Basın Yayın Komisyonu; “Maddi durumu iyi olmayan çocuklardan servis ücreti alınmaması ve okul yollarının güvenli hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
52. Çevre Sağlık Komisyonu “Dumansız Hava Sahalarında Denetimin Artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
53. Çevre Sağlık Komisyon “Çevre bilinci kazandırılması ile ilgili dikkat çekici etkinlikler düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
54. Çevre Sağlık Komisyonu “Okullarda Temizlik Personeli Azlığına çözüm getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
55. Çevre Sağlık Komisyonu “Çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
56. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Çocuklara psikolojik şiddet uygulayan eğitmenlerin daha iyi denetlenmesi, cazaların ağırlaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
57. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Çocukların Bilgisayar Oyunları ve Internet’te geçirdiği sürelere kısıtlama getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
58. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Daha Temiz bir Ankara için Çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
59. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Bilim müzelerinin artırılması, çocukların bu müzelerden ücretsiz yararlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
60. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Depreme dayanıklı evlerin yapımının zorunlu hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
61. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Çocuklarının ileride seçmek isteyecek meslekler için, meslek koçlarının vereceği eğitimlerden yararlanmalarına fırsat sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
62. Çocuk Hakları Komisyonu “Kültür Otobüsü projesinin yaygınlaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
63. Çocuk Hakları Komisyonu “Çocuk Parklarında kırık bozuk oyuncak kalmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
64. Çocuk Hakları Komisyonu “Her semte bir engelli parkı açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
65. Çocuk Hakları Komisyonu “Çocuklara, öğretmenlerin uyguladığı şiddetin engellenmesi için denetimlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
66. Çocuk Hakları Komisyonu “Okul sıralarının daha kullanışlı hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
67. Çocuk Hakları Komisyonu “Sınıflara dolaplar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğuyla kabul edildi.
68. Çocuk Hakları Komisyonu “Ailelerin, çocuklarının kararlarına saygı göstermek konusunda bilinçlenmeleri” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

25 ŞUBAT 2018 tarihli 5. GENEL KURUL TOPLANTISI
69. Başkanlık Divanı’nın, “Çocuk Meclisi Sosyal Medya Hesaplarının açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
70. Spor Komisyonu “Ana Dilimizin güzel ve doğru kullanılmamasına karşı eğitimler verilmesi, bilinçlendirici çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
71. Spor Komisyonu “Ankara’da yapılacak spor müsabakalarına katılım için öğrencilere ücretsiz spor katılım kartı verilmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
72. Spor Komisyonu “Bilim ve Sanat merkezlerinin çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
73. Spor Komisyonu “Sporla birlikte, doğru beslenme konularında bilinçlendirici çalışmalar yapılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
74. Kültür Sanat Komisyonu “Okullarda kamp gezileri düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
75. Kültür Sanat Komisyonu “Engellilere özel otobüs yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
76. Kültür Sanat Komisyonu “Her okula yemek salonu yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
77. Kültür Sanat Komisyonu “Uçaklarda Ekonomik ya da Busines Class bölümlerinin kaldırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
78. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Çocuklar için oyun evleri yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
79. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Küçük yaştaki çocukların evlendirilmemesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
80. Basın Yayın Komisyonu “Çocuklara özel, hem ulaşımları, hem de acil haberleşmelerine imkan sağlayacak son teknolojiye uygun özel kartlar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
81. Basın Yayın Komisyonu “Okullarda sporun, beden eğitim dersi ile sınırlı kalmayarak, farklı branşların seçilmesine de imkan vermesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
82. Basın Yayın Komisyonu “Okullarımıza, güvenli şekilde deney yapabileceğimiz, donanımlı laboratuarlar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
83. Basın Yayın Komisyonu “Okullarda ilkyardım derslerinin uygulamalı ve daha kapsamlı şekilde verilmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
84. Çevre Sağlık Komisyonu “Hayvan Barınaklarının doğal yaşama koşullarına uygun hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
85. Çevre Sağlık Komisyonu “Ankara’da daha çok yeşillendirme projeleri yapılması ve ormanlık alanların genişletilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
86. Çevre Sağlık Komisyonu “Köylerdeki su sorununun çözüme kavuşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
87. Çevre Sağlık Komisyonu “Çevre kirliliğinin önlenmesi için önlemlerin artırılması teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
88. Çevre-Sağlık Komisyonu “Kağıt ve karton atıkların geri dönüşüm oranının çoğaltılmasında Ankara’nın örnek ve önder bir şehir haline gelmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
89. Çevre Sağlık Komisyonu “Otobüs duraklarının hepsinin kapalı ve düzgün hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
90. Bilim Teknoloji Komisyonu ”Okul önlerindeki trafik kurallarının daha sıkı denetlenmesi, eksik olan okulların giriş çıkışlarına trafik lambaları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
91. Bilim Teknoloji Komisyonu “Güvenli İnternet bilincinin kamu spotu ve eğitici reklamlarla daha fazla yaygılaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
92. Bilim Teknoloji Komisyonu “Bir Bilim Teknoloji kanalı açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
93. Bilim Teknoloji Komisyonu “Ülkemizde, bilim teknolojiden ve sağladığı imkanlardan her çocuğun eşit olarak yararlanmalarına destek sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
94. Bilim Teknoloji Komisyonu “Bilim insanlarınca çocuklara, bilim teknoloji ve diğer alanlarda onların yaşlarına uygun ve kaliteli eğitimler, konferanslar verebilecekleri ortamlar sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
95. Bilim Teknoloji Komisyonu “Robot Teknolojilerinin Kontrolü” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
96. Bilim Teknoloji Komisyonu “ Çocuk İstismarı’nın yok edilmesi için daha fazla önlem alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
97. Bilim Teknoloji Komisyonu “Kayıp Çocuklar İçin Uzman Ekipler Kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
98. Çocuk Hakları Komisyonu “Okullardaki ve diğer spor salonlarının engelli bireyler ve çocuklar da düşünülerek tasarlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
99. Çocuk Hakları Komisyonu “Beden Eğitimi derslerimizin amacına uygun işlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
100. Çocuk Hakları Komisyonu “Okullarda çocuklara uygulanan baskının azaltılması, öğrencilere daha fazla önem verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
101. Çocuk Hakları Komisyonu “Yetenekli ama maddi imkanı olmayan çocukların keşfedilerek buna göre eğitim almalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
102. Çocuk Hakları Komisyonu “Okullarda, sinema, tiyatro gösterileri yapılmasına imkan sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
103. Çocuk Hakları Komisyonu “Okulların güvenliğinin artırılması için daha çok önlem alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
104. Çocuk Hakları Komisyonu “Okul Meclisleri kurulması ve daha aktif çalışmasına imkan verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
105. Çocuk Hakları Komisyonu “Okul Bahçelerine basket potası ve voleybol fileleri kurulması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
106. Eğitim Komisyonu “Engelli bireyleri topluma kazandırmak, yaşamlarını kolaylaştırmak ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

25 MART 2018 tarihli 6. GENEL KURUL TOPLANTISI

107. Kültür Sanat Komisyonu “Sokak hayvanlarının ‘Sevgi Tırı’ adlı araçla toplanarak Barınaklara götürülmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
108. Kültür Sanat Komisyonu “Bir kap ta sen koy ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
109. Kültür Sanat Komisyonu “Doğu bölgelerimizde, eğitim imkanlarının ve seviyesini yükseltilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
110. Kültür Sanat Komisyonu “Mavi Balina oyununun kaldırılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
111. Kültür Sanat Komisyonu “Kültürümüzde önemli yeri olan halk ozanlığının, gelecek nesillere de aktarılması için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
112. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Hastanelerde hastalara daha özenli ve ilgili davranılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
113. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Köy okulları için, Ankara’da ve tüm Yurtta, geniş çaplı bir kitap toplama kampanyası başlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
114. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu “Her mahalleye, 24 saat hizmet veren tam donanımlı sağlık kabinleri yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
115. Basın Yayın Komisyonu “Topluma Okuma Bilinci kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
116. Basın Yayın Komisyonu “Maddi imkanı olmayanlara, kitap desteği ve bağışı yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
117. Basın Yayın Komisyonu üyesi; “Anne babası ayrılan çocuklar ve kadınlar için, güvenlik desteği sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
118. Basın Yayın Komisyonu “Çocuğa Şiddete Son Kampanyası başlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
119. Çevre Sağlık Komisyon “Görme Engelliler için paralarda Braille alfabesine göre kabartmaların olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
120. Çevre Sağlık Komisyonu “Yol yapımlarında ve yenilemelerinde nefes alan asfalt kullanılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
121. Çevre Sağlık Komisyon “Bütün okullara yangın merdiveni yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
122. Çevre Sağlık Komisyonu “Dolmuşların, yolcu sayısının polis ekiplerince denetlenmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
123. Çevre Sağlık Komisyonu ve Kültür Sanat Komisyonu ortak konulu karar “Ankara’da bisiklet kullanımının özendirilmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin bisiklet yolları ağıyla örülmesi “teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
124. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Yetkililerce Ankara’daki okullar ziyaret edilerek, çocukların ihtiyaçlarının yüzyüze görüşülerek tespit edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
125. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Ankara’da her yıl düzenli olarak, tüm çocukları kucaklayan büyük bir kermes düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
126. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Sokak hayvanlarına değer verilmesi, bu bilincin kazandırılması “teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
127. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla, biriktirilen miktara göre avantaj getiren özel katlı bir sistem geliştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
128. Bilim ve Teknoloji Komisyonu “Okullarda, öğrencilerin kendi uygulamalarını yazmalarını teşvik etmek için bilişim teknolojileri dersinin içinde kodlama eğitiminin de alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
129. Çocuk Hakları Komisyonu “Engelli otoparklarına, sadece engellilere ait araçların park etmesine imkan tanıyan sistemler kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
130. Çocuk Hakları Komisyonu “Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu çocuklara ayrımcılık uygulanmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
131. Çocuk Hakları Komisyonu “Asansörlerin, görme engelli kişiler de düşünülerek yapılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
132. Çocuk Hakları Komisyonu “Engelli kişilerin kullanması için yapılmış protez ve tüm cihazların, eşyaların fiyatlarının daha ekonomik hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
133. Çocuk Hakları Komisyonu “Ülkemizde ÇOCUK BAKANLIĞI kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
134. Çocuk Hakları Komisyonu “Okullarda öğretmenlerin çocuklara, okuldan atma tehdidi ile hareket etmemeleri” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
135. Çocuk Hakları Komisyonu “Yeni düzenlemelerle İKİ’ye indirilen yazılı sınavların yeniden ÜÇ olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
136. Spor Komisyonu “Televizyonlardaki Fazla Şiddet İçeren Dizi ve Filmlerin Olumsuz Etkilerini Önlenmesi için çalışmaların artırılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
137. Spor Komisyonu “Türkiye’de Elektrikli Araba Üretiminin ve Satış Noktalarının Çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
22 NISAN 2018 tarihli 7. GENEL KURUL TOPLANTISI
138. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu “Açıkta Sigara satışının yasaklanması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
139. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu Üyesi;“Kültür Gezilerinin okullarda derslerin zorunlu bir parçası haline dönüştürülmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
140. Çevre Sağlık Komisyonu “Kitap alamayan çocuklar için sokaklara değişimli kitaplar dolapları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
141. Çevre Sağlık Komisyonu “Orman yangınlarının önlenmesi için bilinçlendirme ve denetime yönelik çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
142. Bilim Teknoloji Komisyonu Başkanı; “Fastfood satan yerlerin daha sık denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
143. Çocuk Hakları Komisyonu “Çocuk Kitaplarının, basılmadan önce Uzman Psikologlar ya da Türk Dil Kurumu yetkililerince detaylı incelenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
144. Çocuk Hakları Komisyonu “Okullarımızda tiyatro gibi etkinliklere katılmayanlar için nöbetçi öğretmenlerin çocuklarla ilgilenmelerine yönelik planlama yapılması”
145. teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
146. Çocuk Hakları Komisyonu “PETSHOP’ larda hayvan satışının engellenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
147. Çocuk Hakları Komisyonu “Kitle İletişim araçlarına uygunsuz içerikler bakımından daha iyi düzenlemeler getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
148. Eğitim Komisyonu “Su kaynaklarının tükenmesinin önlenmesi için çalışmalar başlatılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
149. Spor Komisyonu “ Hastane yakınlarında hasta yakınlarının kalabilmeleri için misafirhaneler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
150. Spor Komisyonu “Beden Eğitimi derslerinin yetkililerce denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
151. Kültür Sanat Komisyonu “El sanatlarının gelişmesi için her mahallede kurslar açılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

20 MAYIS 2018 tarihli 8. GENEL KURUL TOPLANTISI
152. Çevre-Sağlık Komisyonu’nun “Bahar aylarının gelmesiyle oluşan, polen salan ağaçların ilaçlanması veya budanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
153. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun “Okullarda en az bir tane müzik odası bulunması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
154. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’ nun “Yaya Geçitlerine Duba koyulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
155. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocukların bir günlüğüne makama geçmesi uygulamasının okullarımızda da gerçekleştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
156. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Yetenekle de ilgili olan Görsel Sanatlar, Beden ve Müzik gibi derslerde not verilirken, bu derslere notların sadece yeteneğe göre verilmemesi “teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
157. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okul çevrelerinin, uyuşturucu satışı konusunda düzenli kontrol edilmesi, seyyar satıcıların sıklıkla denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
158. Çocuk Hakları Komisyonu’nun “Okullarımızda, engelli öğrencilerin rahatça kullanabilecekleri asansörlerin yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
159. Spor Komisyonu’nun “Engelli Çocuklara ve Ebeveynlerine Kişisel ve Psikolojik Destek Sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
160. Spor Komisyonu’nun “Bazı Okullarda İlkokul - Ortaokul; Ortaokul-Lise’lerin ayrılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
161. Basın Yayın Komisyonu’nun “Okullarda öğretmenlerin sigara içmemesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
162. Basın Yayın Komisyonu’nun “Maddi durumu iyi olmayan çocuklara, Lunaparklarda, sevdikleri en az iki oyuncağın ücretsiz olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
163. Basın Yayın Komisyonu’nun “Çocukların zararlı maddelerden korunması için konulmuş kurallara uyulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
164. Basın Yayın Komisyonu’nun “Küçük yaştaki çocuklara Dinimizin yanlış bilgilerle anlatılamaması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
165. Basın Yayın Komisyonu ’nun “Okullarda ücretsiz etüd dersleri olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

10 HAZİRAN 2018 tarihli 9. GENEL KURUL TOPLANTISI
166. Çocuk Hakları Komisyonu’nun ““Okullardaki Kulüp Çalışmalarına önem verilmesi ve kulüp çalışmalarının yeniden başlatılması “ teklifi Meclis’e sunuldu . Teklif oybirliği ile kabul edildi