21. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ KARARLARI
20 ARALIK 2015 TARİHLİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

1. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Sokakta çalıştırılan, yoksul ve muhtaç çocuklar için okul açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2. Spor Komisyonu’nun : “Engelli ve otizimli kardeşlerimizin daha güvenli dolaşabilmeleri, günlük ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilmeleri amacıyla T.C kimlik numaralarıyla birlikte bir takip künyesi oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
3. Eğitim Komisyonu’nun : “Öncelikle köy okullarında olmak üzere, merkezden uzak yerlerdeki çocukların görüş ve isteklerini bizlere ulaştırabilecekleri elektronik bir platform oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

10 OCAK 2016 TARİHLİ 3.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
4. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Çocukların yeşerteceği ormanların çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okullarımıza, engelli çocukların kullanımına uygun merdivenler yaptırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Basın Yayın Komisyonu’nun : “YEŞİLAY Derneğinin, okullara yönelik bilinçlendirme çalışmalarını çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okullarda, ses yalıtımına önem verilmesi, ses yalıtımı sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Hayvanların PETSHOPLAR’a kapatılmaları yerine, onlar için daha uygun olan, kendi doğal ortamlarına uygun yaşam alanlarında bulundurulmaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Özellikle tüm eğitim kurumlarında yangın merdiveni olma zorunluluğu getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Basın Yayın Komisyonu’nun : “ÇOCUK GAZETESİ yayınlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Sarı Şeritlere Araç Park edenlere Cezaların arttırılması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Sanat Komisyonları’nın : “Sokak hayvanlarına yardım edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Okul sokaklarının giriş çıkışlarında rastlanan trafik sıkışıklığının önlenmesi amacıyla tedbirlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “İhtiyaç fazlası eşyaların, muhtaç kimselere ulaştırılması için çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
15. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Her okulda bir yardım kumbarası oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Okullarımızdaki Suriyeli Mülteci Çocuklara daha fazla Türkçe eğitim verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
17. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Ankara’daki yeni yerleşim yerlerinde binaların çatılarına, güneş paneli zorunluluğu getirilerek, enerji tasarrufu sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
18. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Güneş enerjisiyle çalışan sokak lambaları sayesinde, enerji tasarrufu sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
19. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Belediyeler tarafından binalarda, okullarda ve hastanelerde ısı yalıtımı kontrollerinin yapılması ve ısı yalıtımının teşvik edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
20. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Ankara’daki okullara, yerli ve yabancı şairlerin, yazarların seçkin eserlerinden oluşan kitap setleri dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
21. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Park ve sokaklardaki lambaların, süsleme amaçlı aydınlatmaların, hava kararmadan açılmaması, israfın engellenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
22. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Kitap okuma alışkanlığına dikkat çekilmesi; semtlerde, mahallelerde daha çok kütüphane açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
23. Spor Komisyonu’nun : “Okullarda Beden Eğitimi derslerinin daha sık denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
24. Spor Komisyonu’nun : “Ankara’daki okullara, spor malzemeleri temin edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
25. Spor Komisyonu’nun : “Kızılay ve civarında, yerlere atılan, ahlak dışı resimlerin olduğu kağıtların toplanması, dağıtanların tespit edilmesi ve cezalandırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
26. Spor Komisyonu’nun : “Spor Salonu olmayan okullara spor salonu yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
27. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “İlaç israfını önlemek ve fazla ilaçların geliri kadar sokak çocuklarına destek olunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
28. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Gezici deney ve teknoloji laboratuarları kurularak, bilimin çevre köylerdeki arkadaşlarımıza ulaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
29. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Elmadağ ya da uygun başka bir yerde çocuklara yönelik uzay gözlem evleri kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

30. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Çocukların daha küçük yaşlardan, teknoloji bağımlısı olmamaları, farklı konulara yönelmelerine ve çok yönlü bir eğitim almalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
31. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Bilim ve teknolojiye daha çok önem verilmesi, bilimin çocuklara daha çok sevdirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
32. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuklarda şişmanlık ve obezitenin önlenmesi amacıyla, spor yapma imkânlarının artırılması ve kolaylaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
33. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuk haklarının gerektiği gibi uygulanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
34. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Engelli Çocuklara yönelik Oyun Parklarının Sayılarının Artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
35. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “İmkanları kısıtlı köy okullarının ihtiyaçlarının karşılanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
36. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuklara yönelik şiddetin azaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
37. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okul önlerinde trafik lambaları ve hız yavaşlatan tümseklerin konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
38. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Verem Haftası’nda okullarda çocuklara ve velilere yönelik bilgilendirici eğitimler verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
39. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocukların, yaşadıkları şehrin kültürel ve tarihi özelliklerini tanıması, yerinde öğrenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

40. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocukların, örnek alınacak başarılı kişilerin hayat hikâyelerini öğrenmelerine fırsat verilmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
41. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Belediyelerce, tüm okullarda, geri dönüşüm kutuları bulundurma zorunluluğu olması ve düzenli olarak atıkların toplanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
42. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Metro ve Otobüslerde çocukların da oturabileceği yerler, koltuklar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
43. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Çocukların çevre köylerdeki okullarla işbirliği içerisinde ağaç dikme çalışması yapması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
44. Çevre Sağlık ve Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonları’nın : “Orman yangınlarının önlenmesi için çalışmaların artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
45. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Verem hastalığının daha iyi anlaşılması ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
46. Eğitim Komisyonu’nun : “Çocuklara daha çok ifade özgürlüğü sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
47. Eğitim Komisyonu’nun : “Ülkemizdeki Suriyeli mülteci çocuklar için sınıflar oluşturulması ve kendi dillerinde eğitimlerini devam ettirmeleri” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
07 ŞUBAT 2016 TARİHLİ 4.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
48. Başkanlık Divanı’nın : “Engelliler için ayrı belediye otobüsleri yapılması ve bunların ayrı bir renkte olup dikkat çekmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

49. Başkanlık Divanı’nın : “Halen yapımı devam eden ANKAPARK içerisinde, çocukların hayallerinden esinlenilerek tasarlanacak bir bölüm ayrılması ve bu amaçla Çocuk Meclisi öncülüğünde okullar arasında bir yarışma düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
50. Eğitim Komisyonu’nun : “Beden Eğitimi Dersine Yüzme dersinin eklenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
51. Eğitim Komisyonu’nun : “Okullarda Tiyatro Salonu açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
52. Eğitim Komisyonu’nun : “Lösemili Çocuklar Haftası Şenliği Düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
53. Eğitim Komisyonu’nun : “Yaşlıların en büyük görme sorunlarından biri olan sarı noktanın erken teşhisi için Ankara‘da gezici araçlarla görme testleri yapılması ve halkın bilgilendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
54. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Medyanın çocuklara fayda sağlayabilecek şekilde eğitici olması ve çocuklar için ahlaki yönünden zarar vermeyecek şekilde iyileştirmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
55. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Sağlığımızın korunması önceliğine bağlı olarak Ankara’daki tüm devlet hastanelerinin acil bölümlerindeki doktor ve poliklinik sayılarının yetersizliği sorunun çözülmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
56. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Çocukların ve özellikle yetişkinlerin sokaklara tükürmemeleri ve de çöp atmamaları ile ilgili denetimlerin ve eğitimlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
57. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Sigara gibi zararlı maddelerin hem çocuklardan hem de yetişkinlerden uzak tutulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

58. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Güvenliğimiz için, mobese kameraların sadece ana caddelerde değil ara sokaklarda, parklarda da bulundurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
59. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda el yazısının zorunlu olmaması, serbest yazı olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
60. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocukları uyuşturuculardan korumak için daha fazla önlem alınması, cezaların yıldırıcı hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
61. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda hijyen ve temizliğe daha çok dikkat edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
62. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Öncelikle Özel okullarda ek derslerin zorunlu olmaktan çıkarılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
63. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “İnsanların rahat ulaşım yapabilmeleri için teleferik sisteminin yaygın hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
64. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Çocukların öğrenmesini kolaylaştırmaya yönelik Görerek, Deneyerek, Dokunarak öğrenmeye imkân verecek mekânların kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
65. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Okullarda içme suyunun ücretsiz olarak dağıtılması, salgın hastalıklara ve haşerelere karşı okulların periyodik olarak ilaçlanması; bu amaçla temizlik malzemesi desteği verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
66. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Çocukların Bilim insanlarını daha iyi tanımalarının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
67. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Köy okullarında kütüphaneler oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
68. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Evlerde ya da işyerlerinde şiddeti önleyen panik butonu yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
69. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Çocukların bilime ve teknolojiye daha çok ilgi duymalarını sağlamak için okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
70. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Trafik kazalarında ölen insanlarımızı kurtarmak için, hız kontrolü, kırmızı ışıkta geçme gibi kuralları tespit eden çiplerin arabalara takılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
71. Spor Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu Ortak : “Çocuk hakları konusunda bilincin artırılması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması için uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin de desteği ile özellikle de anne ve babalara bilgilendirme yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
72. Kültür Sanat Komisyonu ile Spor Komisyonu Ortak : “Çocukların daha iyi korunması ilkesine bağlı olarak, Ankara’daki tüm okul, kreş, yurt ve parklarda güvenlik görevlilerinin bulundurulması ve çevrelerinde polislerin görevlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
73. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Okullardaki yangın merdivenleri yerine, kaydıraklı yangın çıkışıları yapılması zorunluluğu getirilerek, kaçış anında yığılmaların ve düşüp sakatlanmaların azaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
74. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Savaş ortamında kalan çocukların devlet tarafından koruma altına alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
75. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının zararlarının detaylarıyla anlaşılabilmesi için, bu konunun bir ders olarak Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatına girmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
76. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Lösemili çocuklarla motivasyon amaçlı çeşitli faaliyetler düzenlenmesi için, her okuldan bir sınıf seçilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
77. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Okul kantinlerde, Suriye’deki savaştan kaçan çocuklara ücretsiz yemek dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
78. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Savaşlarda çocukların ölmemesi için daha fazla çaba gösterilmesi, savaşa dur çağrısı yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
79. Basın Yayın Komisyonu ile Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu Ortak : “Depreme dayanıklı olmayan konutların kontrollerinin artırılması ve sağlamlaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
80. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okul bahçelerine, öğrencilerin kullanabileceği çardaklar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
81. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okulların önlerine üst geçitler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
82. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Gazetelerin Ankara Eklerinde, bir tam sayfanın Çocuk Meclisi haber ve kararlarına ayrılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
83. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okul kantinlerinin daha sık ve düzgün denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
84. Basın Yayın Komisyonu’nun : “İnternet’in çocuklar için denetlenmesi, çocuklar için güvenli siteler oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
85. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Polis araçlarının görevdeyken sık sık denetlenmesi ve polislerin de emniyet kemeri takması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.


06 MART 2016 TARİHLİ 5.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

86. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Hayvanları sahiplenen kişilerin kontrol ve denetimlerinin yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
87. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Ağaç kesenlere verilen cezaların artırılması, daha fazla para cezası verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
88. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Yeşil alanların çoğaltılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
89. Basın Yayın Komisyonu’nun : “Tüm kurumların, çocukların beklentilerine de uygun plan ve projeler yapmaları” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
90. Basın Yayın Komisyonu’nun : “İhtiyaç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde yardımlar sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
91. Basın Yayın Komisyonu’nun : “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, engelli kardeşlerimizin de unutulmaması ”teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
92. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Çocuklara okul öncesi eğitim verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
93. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Okullarda deprem eğitimine daha fazla önem verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
94. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “İşitme engelli arkadaşlarımızla iletişim kurabilmemiz için, okullarda çalışmalar başlatılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

95. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Başıboş kedi ve köpeklerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
96. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Metro, Hızlı Tren, Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, İlk Yardım ekibinin bulunması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
97. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Seçimlerde, seçim arabalarından yayınlanan seçim müziklerinin kaldırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
98. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Çocuk haklarının herkes tarafından öğrenilmesi amacıyla, çeşitli görsellerle farkındalık çalışmaları yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
99. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Ankara tanıtım kitapçıkları hazırlanması ve dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
100. Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Ankara’daki çocuk parklarında ve caddelerde robot şeklinde geri dönüşüm makineleri konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
101. Spor Komisyonu’nun : “Dünya Kitap Günü’nde, okullarda kitap dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

102. Spor Komisyonu’nun : “1 - 7 Nisan Kanser Haftası’na daha fazla dikkat çekilmesi; ortaokul ve lise ders kitaplarında Kansere daha fazla yer ayrılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

103. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Kurumuş veya bayatlamış ekmeklerin değerlendirilmesi, sokak hayvanlarına verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
104. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Ankara’daki internet cafelerin çoğaltılması yerine, yeni bilim merkezleri açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
105. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Kitaplara daha kolay ve masrafsız bir biçimde erişilmesi için Kitap Otomatları yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
106. Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nun : “Ankara’da ki tüm çocuk parklarına, mobese kameraları ve acil yardım butonları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
107. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Spor yapmaya uygun alanı olmayan okullara, spor alanları kazandırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
108. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Dolmuşlarda, muavin bulundurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
109. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda, 14 Nisan Şehitler Haftasına özel anma etkinlikleri yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
110. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Sağlık Ocaklarında, hastalıkların teşhis ve tedavisi için daha fazla uzman ve imkan sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
111. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Öğretmen olmak isteyen adayların, mesleğe atılmadan önce yeterliliklerinin ölçülmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
112. Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Ambulans acil telefon hattını gereksiz yere arayarak meşgul edenlere ağır cezalar verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
113. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Terör nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’daki il ve ilçelerde hayatın normale dönüşmesine yönelik projelerine destek ve katkı sağlanması, gönüllü olarak yeni kaynaklar yaratılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
114. Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Ankara Büyükşehir Belediyesince yayınlanan Büyükşehir Ankara, dergisinde Çocuk Meclisimize her ay bir sayfa ayrılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
115. Eğitim Komisyonu’nun : “Okullara, derslerin daha anlaşılır olabilmesi için projeksiyon makinesi temin edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
116. Eğitim Komisyonu’nun : “Çocuk Meclisi’ne geliş gidişlerde ücretsiz kart çıkartılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
117. Eğitim Komisyonu’nun : “Şehrimizde okulların sayılarının arttırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.


03 NİSAN 2016 TARİHLİ 6.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI


118- Eğitim Komisyonu’nun : “Okullara Bilim Atölyeleri yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
119- Çevre Sağlık Komisyonu’nun : “Ankara’ da çocuk tiyatrolarının sayılarının çoğaltılması ve ücretsiz olması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
120- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda, yangın söndürme sitemi olması ve eksiklerin tamamlanması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
121- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda, bahçe, koridor ve sınıfların kontrolü için kamera sistemi kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
122- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarımıza kültür-sanat ve hobi-eğlence salonları açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
123- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “İnsanların daha fazla kan bağışı yapmaları konusunda bilinçlendirilmeleri ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
124- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Ülkemizde gittikçe artan çocuk kaybolmalarının önüne geçilmesi, daha fazla önlem alınması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
125- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Kaldırımlarda, engelliler için yapılmış sarı şeritlerin yenilenmesi, taş olanlarla değiştirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
126- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Ülkemizde diğer şehirlerdeki çocuk meclisleri ve çocuk birlikleriyle işbirliği ve irtibat sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
127- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Dünya Sigarasız Günü’nde, sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekilmesi ve daha çok bilinçlendirici kampanyalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
128- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “Ankara’da toplu taşımanın yetersiz olduğu ilçelerimizde, toplu taşıma araçlarının ve imkânlarının yaygınlaştırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
129- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “Şehrimizin uygun yerlerine teleskop konularak uzay bilimlerine olan ilginin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
130- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “ Okullara laboratuarlar yapılması ve eksik malzemeler için destek sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
131- Spor Komisyonu’nun : “ 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda hiçbir işçinin zorunlu olarak çalıştırılmaması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
132- Kültür Sanat Komisyonu’nun :“Çocukların daha rahat bir şekilde maç izleyebilmesi için, statlarda çocuklar için ayrı bir tribün yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
133- Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Ülkemizdeki Dünya Mirası sertifikası kazanmış tüm yerlere, UNESCO Dünya Mirası Koruma İşaretinin konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

134- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okullarda sihirbazlık gösterileri yerine, tiyatro ve drama etkinlikleri düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
135- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okullardaki ek derslere, kendi branşına uygun öğretmenlerin girmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
136- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Şehrimize Bisiklet Yolları yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
137- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Park girişlerinde güvenlik görevlisi bulundurulmasının zorunlu olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
138- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Ankara’mızın cadde ve sokaklarının mimari yapılarının ilgi çekici hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
139- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Büyükşehir Belediyesi Genç Meclisi kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
140- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Kütüphanesi olmayan okulların tespit edilmesi, bu okullara kitap ve kitaplık desteği sağlanması ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
141- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Bedensel, İşitme ve Görme Engelliler için yönlendirmeler olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

30 NİSAN 2016 TARİHLİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

142- Başkanlık Divanı : “Ölümcül hastalıklara yakalanan ya da istismara uğramış kişilerin, duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği basın yayın organları oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
143- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Sınav başarısının artırılması için, okullara bilinçlendirici bir ek ders konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
144- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Okullarda, seviyelere göre sınıflar oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
145- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Internet Cafelerin daha sık denetlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
146- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Araba egzoslarının denetimlerinin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
147- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Türkiye’deki mülteci çocuklar için okullarda kontenjan sınıfları açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
148- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Arabaların, kaldırımlara park etmemeleri için denetimlerin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
149- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Çocukların boyayacağı duvarlar olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
150- Basın Yayın Komisyonu’nun : “Silah kullanımına denetim ve sınırlama getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
151- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Boşanmış anne babaların çocuklarına psikolojik destek sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

152- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Engelli çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
153- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlardan kazandırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
154- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Çocuk İstismarı konusunda, çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
155- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun : “Büyüklerimizin, emeklilikten sonra neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
156- Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Dünya Süt Günü’nde her yaştan kişiyi süt tüketimine teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
157- Kültür Sanat Komisyonu’nun : “Tüm sokak ve caddelere mobese kamerası konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
158- Kültür Sanat Komisyonu’nun : “İşitme Engelliler Günü’nde, bu güne özel etkinlikler düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
159- Spor Komisyonu’nun : “Zihinsel ve bedensel engellilere uygun parklar, spor alanları oluşturulması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
160- Spor Komisyonu’nun : “İşyerlerinde, iş güvenliği denetimlerinin artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
161- Spor Komisyonu’nun : “ Internet Cafelere 18 yaş sınırlaması getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
162- Spor Komisyonu’nun : “Toplu taşıma araç istasyonlarında mini kütüphaneler yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
163- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “Görme engelli arkadaşlarımız için, okullarda günlük kullanım alanlarına ait kapılardaki yazıların Braille Alfabesi ile yazılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
164- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “Sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için çalışmalar yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
165- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun : “Çocuk hastaneleri yapılması ve hastanelerin çocuklar için korkutucu olmamasının sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
166- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okul önlerindeki yaya geçitlerinde, Karşıya Geçme Botunu eklenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
167- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Okullarda, çocukların istediği kitapların dağıtılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
168- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çizgi Filmlerin cinsel içerikli olmaması ve hangi yaşa uygun olduğunun belirtilmesi ” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
169- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuk kaçırma haberlerinin sınırlı bilgilerle yayınlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
170- Çocuk Hakları Komisyonu’nun : “Çocuk Oyun Parklarındaki ve Lunaparklardaki oyuncakların bakım-onarımlarının yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
171- Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Çocuklara yönelik geri dönüşüm kursları açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.
172- Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun : “Okullarda öncelikle tuvalet temizliğinin sağlaması, gerekli malzeme ve personelin devlet tarafından karşılanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
173- Eğitim Komisyonu’nun : “Çocuk yetiştirme ve Çocuk ıslah evleri ile buradaki çocukların sağlıklarının düzenli olarak kontrol edilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.