20 KASIM 2021 AÇILIŞ ÖNERGELERİ

1.  Çocuk Hakları Komisyonu “Çocuk Meclisi Tavsiye Kararlarının Belediye Meclisi’nde okunarak Çocuk Meclisi Kararı olarak uygulanması amacıyla Aylık toplantı Gündeminde alınması”

2.  Bilim Teknoloji Komisyonu “Her semtte ve yeni yapılacak tüm çocuk parkları içerisine, engelli çocuklara yönelik oyuncakların ve farklı oyun guruplarının konulması”

3. Bilim Teknoloji Komisyonu “Okullara gidiş ve okul çıkış saatlerinde sadece çocukların binebileceği EGO Otobüs hatlarının konulması”

12 ARALIK 2021 TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI

 1. Çocuk Hakları Komisyonu - “Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması”
 2. Çocuk Hakları Komisyonu -  “Çok amaçlı oyun alanları yapılması”
 3. Çocuk Hakları Komisyonu“Çocuk Parklarındaki oyuncakların onarılarak güvenli hale getirilmesi ve Parklarda Sigara İçilmemesi” 
 4. Çocuk Hakları Komisyonu“Çocuk Parklarındaki oyuncakların, yaratıcılığımızı ve gelişimimizi destekleyecek şekilde planlanması”
 5. Basın Yayın Komisyonu - “Bir Tecrübe Bir Dünya Çocuk”
 6. Basın Yayın Komisyonu - “Sıfır atık geri dönüşüm kutularının Ankara’nın tüm semtlerinde artırılması ve halkımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması “  
 7. Basın Yayın Komisyonu - “Hayvanlar üşümesin, aç-susuz kalmasın”   
 8. Basın Yayın Komisyonu “Öğretmenlerin Öğrencilere Aile Hayatları Hakkında Sordukları Sorulara dikkat etmeleri” 
 9. Basın Yayın Komisyonu “Engelli Vatandaşlarımızın kullanımına uygun alt ve üst geçitler yapılması”   
 10. Basın Yayın Komisyonu “Çocukların kaçırılmaması için parklarda alınacak tedbirlerin artırılması”   
 11. Spor Komisyonu “Parklarda, yetişkinlerin kullanmakta olduğu spor aletleri gibi, çocuklara uygun şekilde tasarlanan spor parkurları oluşturulması”  
 12. Spor KomisyonuAnkara'daki çocukların faydalanabilmesi için farklı branşlarda ve ücretsiz spor tesislerinin sayılarının artırılması“
 13. Spor Komisyonu- “Çocukların spora olan ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesinde okulların daha bilinçli olmalarının sağlanması” 
 14. Eğitim Komisyonu “Maddi durumu iyi olmayan çocukların okul ihtiyaçlarının karşılanması
 15. Eğitim Komisyonu - ‘’Hayvan ölümlerini önlemek amacıyla bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılması’’  
 16. Eğitim Komisyonu - “İlk ve Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında, “Temel İlk Yardım Eğitimleri” Verilmesi”   
 17. Eğitim Komisyonu “Tüm Okullarda Bilgisayar Sınıfının olması’’  
 18. Eğitim Komisyonu “Eğitim Kurumlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda okul geçitlerine, uyarı levhaları ile kasislere düzenleme getirilmesi’’ 
 19. Bilim Teknoloji Komisyonu “Çocuklar İçin Bilim, Sanat ve Teknoloji Merkezleri Açılması”  
 20. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Çocuklarda dijital bağımlılık ve buna bağlı sorunlara yönelik çözümler üretilmesi”   
 21. Bilim Teknoloji Komisyonu  “Şehrimizde Hayvanlar için Doğal Yaşam Alanları Oluşturulması”  
 22. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Ülkemizde Elektrikli Araba bilinicinin ve kullanımının yaygınlaştırılması”  
 23. Çevre Sağlık Komisyonu- “Çevre kirliliğini önleme konusunda, toplum hizmetlerine okulların ve sivil toplum örgütlerinin de katılımının sağlanması”  
 24. Çevre Sağlık Komisyonu - “Kanyon Kirliliğinin önlenmesi ”
 25. Çevre Sağlık Komisyonu- “Kiri Ağacı ile Ağaçlandırma Çalışmaları yapılması” 
 26. Çevre Sağlık Komisyonu - “Geri dönüşüme katkı sağla, sen de kazan çevre de”  
 27. Başkanlık Divanı – “Ücretsiz Çocuk Hastaneleri kurulması”
 28. Kültür Sanat Komisyonu  -“ Gezici Tiyatro Otobüsleri”
 29. Kültür Sanat Komisyonu - “Çocukların yeteneklerinin keşfedilip desteklenmesi için özel  komisyonlar kurulması” 
 30. Kültür Sanat Komisyonu - “Her semte bir çocuk sanat merkezi açılması”
 31. Kültür Sanat Komisyonu - “İlkokul çocuklarının ders sayısının en aza indirilmesi”
 32. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu - “Her çocuk parkına bir güvenlik kamerası konulması”
 33. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu- Çocukların çalıştırılmaması ve çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ”
 34. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu - “Her binaya bir atık yemek borusu”  
 35. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu - “Görme engelliler için rehber köpekler yetiştirilmesi ”

16 OCAK 2022   TARİHLİ GENEL KURUL KARARLARI  

 1. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu - “Okullarda öğretmen ve diğer personellere ilkyardım dersinin zorunlu olarak verilmesi”   
 2. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu- “Okullarda Hijyenin artırılması”  
 3. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu“Çocukların Korunması ilkesi gereği, kurumların konuyla ilgili önlemleri artırmaları”    
 4. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu“Devlet Okullarında Yabancı Dil Dersi saatlerinin artırılması ”
 5. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu - “Okullar arası kitap alış-verişi yapılması”
 1. Kültür Sanat Komisyonu - “Her okulda bir tiyatro - konferans salonu olması
 2. Kültür Sanat Komisyonu - “Okullardaki etkinliklere eşit ve okul çapında katılım sağlanarak doğru davranış motivasyon sağlanması” 
 3. Çevre Sağlık Komisyonu - “Okullarda Minik Patiler” başlıklı önergesini okuyacak  
 4. Çevre Sağlık Komisyonu- “Ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarının arttırılması – son yangınlarda küle dönüşmüş orman bölgelerimizde ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi”
 5. Basın Yayın Komisyonu - “Eşit Konforda Yaşam İçin Engelli Vatandaşlarımıza Trafik Işıklarında ve Yaya Geçitlerinde Kişiselleştirilmiş Kart ya da Parmak İzi Uygulamasının başlatılması ”   
 6. Basın Yayın Komisyonu “Psikolojik Rahatlama ve Oyun Kompleksleri ile Çocuk Eğlence Kampüslerinin Kurulması” 
 7. Basın Yayın Komisyonu “Okul kantinlerinde abartılı ürün satışı ve aşırı fiyat uygulamalarının son bulması”
 8. Basın Yayın Komisyonu “Hayvanların Pet Shop’lardan değil, sokaklardan sahiplendirilmesi
 9. Çocuk Hakları Komisyonu- “Köy okulu yollarının iyileştirilmesi ve bu okullara ulaşımın kolaylaştırılması ”  
 10. Eğitim Komisyonu – “Belediyelerin, kolay erişilebilir ve yaygın biçimde çocuklara özel bilim merkezleri açması “
 11. Eğitim Komisyonu  ‘’Ülke genelinde, eğitim alamayan çocuklara eğitim desteklerinin artırılması”
 12. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Okul içinde  ve dışında güvenliğin artırılması”
 13. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Bisiklet İstasyonlarının Artırılması”  
 14. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Okullarda Bilim ve Teknolojiye yönelmemizi teşvik amaçlı çalışmalar yapılması
 15. Bilim Teknoloji Komisyonu -“Çocuklar için E-kitap Noktaları kurulması”  
 16. Spor Komisyonu – Köyde yaşayan çocukların da spor yeteneklerinin fark edilmesi

06  ŞUBAT GENEL KURUL KARARLARI

 1. Spor Komisyonu - “Okullarda beden eğitimi derslerine daha fazla önem verilmesi ve okullar arası yarışmalar düzenlenmesi”   
 2. Çevre Sağlık Komisyonu- “Dünya Ozon Tabakası Koruma Günü”  
 3. Çevre Sağlık Komisyonu“Dünya Çevre Sağlığı Günü”  
 4. Çevre SağlıkKomisyonu“Görme Engellilere yönelik bilgilendirici ses sitemleri” 
 5. Çevre Sağlık Komisyonu - “Sularımızın kirletilmesine karşı önlemlerin artırılması”  
 6. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Çocukların kayıt yaptırdıkları spor branşlarına uygun yerlerde tesislerin yaygınlaştırılması”   
 7. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Akıllı Çöp Kutuları”    
 1. Eğitim Komisyonu - “Okullarda Kantin veya Yemekhanelere Sıramatikler Konulması” 
 2. Bilim Teknoloji KomisyonuÇocukların da görev alacağı Çocuk Tiyatroları kurulması”
 3. Bilim Teknoloji Komisyonu - “Elektro Okul Kartı”   
 4. Bilim Teknoloji Komisyonu   “Sosyal Medya kullanımında çocukların yaş sınırı ihlallerinin önlenmesi” 
 5. Bilim Teknoloji Komisyonu“Çocuklar için bir şikayet-istek hattı oluşturulması”     
 6. Kültür Sanat Komisyonu “Tüm Okulların tekli sisteme geçiş yapması” 

 1. Basın Yayın Komisyonu - “Yemekhanesi olmayan okullara Belediyelerin yemek desteği vermesi
 2. Basın Yayın Komisyonu - “Okullarda ve ücretsiz kurslarla Çocuklara Güzel konuşma ve Diksiyon dersleri verilmesi ”   
 3. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu – Engelli öğrencilere farklı branşlarda spor imkanı sağlanması”   
 4. Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu  ‘”Çocuklara yönelik E-Kütüphane oluşturulması”   
 5. Çocuk Hakları Komisyonu – Sağlıklı Kantin Belgesi denetimlerinin arttırılması”   
 6. Çocuk Hakları Komisyonu - “Yaşa uygun elektronik cihaz kullanım kuramı hakkında ebeveynlerin eğitilmesi”    
 7. Çocuk Hakları Komisyonu - “Çocuk Katılımı için dijital platform kurulması”   
 8. Çocuk Hakları Komisyonu -“Ankara’mıza Matematik Köyü kurulması”   
 9. Çocuk Hakları Komisyonu “Yaşlı Bakım Merkezlerinin sayılarının artırılması ”